Školní družina

2023/2024

  • vychovatelka: Bc. Jitka Hanzlíková, DiS.
  • Roční plán práce: ŠD 2023/2024

Provoz ŠD

Pondělí-pátek: 11:25-15:30

Vyzvedávání a uvolňování žáků školní družiny

je možné do 12:30 před obědem, v 13:20 po obědě ze ŠJ, poté až od 14:00 hodin ve škole. Tyto časy je nutné respektovat! Nejsme schopni garantovat, že budeme v čase mezi 12:30 a 14:00 hodin ve škole, na školním hřišti či v dosahu.

Bližší informace u vychovatelky školní družiny.

Uvolnění žáka mimo údaje uvedené na zápisním lístku pouze písemně. V souladu s aktuálními bezpečnostními a legislativními předpisy nemůžeme uvolnit dítě ze školní družiny na telefonickou žádost.

Měsíční poplatek za ŠD činí 80,- Kč. 1. splátka do 1. 12. aktuálního roku- 320 Kč, 2. splátka do 30. 4. aktuálního roku.