Ochrana osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

STRAUB LEGAL s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů

Subjekt osobních údajů má právo požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů, opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů či námitku proti zpracování, má-li za to, že zpracování není zákonné, případně právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracování osobních údajů je kdykoliv odvolatelný.