Školní rok 2024/2025

 • Škola se otevírá v 7:30, zavírá v 15:30

Ranní příchody:

 • od 6:30 do 7:00 dle potřeby  a předchozí domluvy se zákonnými zástupci.

Časový plán vyučovacích hodin:

1.hod.  7.45 – 8.30     

2.hod.  8.40 – 9.25     

3.hod.  9.45 – 10.30   

4.hod. 10.40 – 11.25 

5.hod. 11.35 – 12.20

I. třída 

 • 1. ročník  počet žáků11 třídní učitelka Bc. Jitka Hanzlíková, DiS.

II. třída

 • 2. ročník počet žáků 5
 • 3. ročník  počet žáků 7  třídní učitelka Mgr. Kamila Dvořáková

III. třída

 • 4. ročník počet žáků 8 
 • 5. ročník počet žáků 6  třídní učitelka Mgr. Dana Nováková

Asistent pedagoga:

Ing. Tamara Kůrová

Školní družina: 

Ing. Tamara Kůrová

O bezproblémový provoz se mimo jiné stará i paní školnice Milena Matůšová.

Omlouvání žáka

do 3 kalendářních dnů.

Uvolňování žáka ze školy v průběhu školního roku:

a) na 1 a 2 dny žáka uvolňuje třídní učitel

b) na 3 a více dní – uvolňuje ředitel školy

 • I. pololetí: od 2. 9. 2024 (po) – 31. 1.2025 (pá))
 • II. pololetí: od 1. 2. 2025 (so) – 27. 6. 2025 (pá)
 • Podzimní prázdniny: 29. 10. 2024 (út) – 30. 10. 2024 (st)
 • Vánoční prázdniny: 23. 12. 2024 (po) – 3. 1. 2025 (pá)
 • Pololetní prázdniny: 31. 1. 2025 (pá)
 • Jarní prázdniny: 10. 2. 2025(po) – 16. 2. 2025 (pá)
 • Velikonoční prázdniny: 17. 4. 2025 (čt)
 • Státní svátky:  28. 10. 2024 (po), 18. 4. 2025 (pá) a 21. 4. 2025 (po), 1. 5. 2025(čt), 8. 5. 2025(čt)
 • Hlavní prázdniny: 28. 6. 2025 (po) – 31. 8. 2025 (ne)
 • Ředitelské volno: 22. 4. 2025 (út), 2. a 9. 5. 2025 (pá)

Plán porad

Schůzový den je úterý

Pracovníci školy si neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené a náhradní volno) na přípravný týden, závěr školního roku, rovněž na dobu schůzí a porad.

Každou středu od 7,15 do 7,45 h probíhají provozní porady na ZŠ. Naléhavé organizační změny a úkoly se projednávají denně od 7.00 do 7.30 hodin.

27. 8. 2024 - úvazky, rozvrhy, třídy, kabinety, org. záležitosti, BOZP, PO, výroční zpráva, plán práce…

Do 30. 9. 2024 - integrace, DVPP, org. záležitosti, schůzka zákonných zástupců žáků 1. ročníku

5. 11. 2024 - hodnocení žáků 1. čtvrtletí, inventarizace, kulturní akce, DVPP, org. záležitosti

14. 1. 2025 - hodnocení žáků 1. pololetí, bilance hospodaření 2024, akce za 1. pololetí, plán na 2. pololetí, org. záležitosti

3. 4. 2025 - hodnocení žáků 3. čtvrtletí, plán školy v přírodě, výlety, akce do konce školního roku, org. záležitosti

10. 6. 2025 - hodnocení žáků 2. pololetí, celoroční hodnocení školního roku, org. záležitosti

Mimořádná porada může být svolána podle potřeby kdykoliv

Třídní schůzky, hovorové hodiny

 • Do 30. 9. 2024: schůzka žáků 1. třídy dle potřeby
 • 5. 11. 2024: individuální setkání třídních učitelů se zákonnými zástupci
 • 7. 1. 2025: individuální setkání třídních učitelů se zákonnými zástupci
 • 3. 4. 2025: individuální setkání třídních učitelů se zákonnými zástupci

Zákonní zástupci žáků se mohou domluvit s TU na individuálních konzultacích dle potřeby.

Při neúčasti zákonných zástupců zpracují třídní učitelé hodnocení za klasifikační období do žákovských knížek nebo elektronických žákovských knížek.

Zápis předškoláků:

 • 1. 4. 2025

Ředitelské volno:

 • 22. 4. 2025, 2. a 9. 5. 2025   3 dny

Plán studijního volna

Zaměstnavatel určil:

 • 29., 30. 10. 2024: 2 dny
 • 23, 27. 12. 2024: 2 dny
 • 31. 1.. 2025: 1 den
 • 10.- 16. 2. 2025: 5 dnů
 • 17. 4. 2025: 1 den
 • 22. 4. 2025: 1 den

Kroužky 2024/2025

Činnost kroužků bude zahájena dle zájmu žáků od řájna 2025

Výtvarný kroužek

 • pondělí 13.15-14.00
 • Bc. Jitka Hanzlíková, DiS.

Sportovní kroužek

 • úterý 13.15-14.00
 •  

Hudebně pohybový kroužek

 • čtvrtek 13,15-14,00
 • Mgr. Dana Nováková

Speciálně pedagogická péče

 • čtvrtek 13.45-15.15
 • dle Podpůrných opatření - závěry zpráv vyšetřených žáků v PPP Znojmo
 • Mgr. Matůšová P.

Kurz předškoláků

 • ve spolupráci s MŠ Práče- 1. čtvrtek v měsíci
 • Mgr. Nováková Dana, Bc. Hanzlíková Jitka, DiS.